Status Gabinetu

04.03.2018

Od lipca 2014 r. przyjmuje tylko kobiety